TEL 06-811 38 264

Tips lange, smalle tuin

1. DEEL DE TUIN OP IN FUNCTIES
Deel de tuin op in verschillende gedeeltes met andere functies, bijvoorbeeld een gedeelte om te eten, een gedeelte om te spelen en een gedeelte om te zitten. Hoe, dat is de volgende stap.

 

2. DOORBREEK DE LENGTE
Onderbreek de lengte van de tuin Zorg dat de tuin niet in één keer te overzien is. Hierdoor wordt de tuin ruimtelijk ervaren, blijf de tuin verrassend en aantrekkelijk om verder te ontdekken. Dit kan door dwars op de zichtlijn een afscheiding, haag, hoge planten, bomen of bamboe te plaatsen. De doorgangen naar deze verschillende gedeeltes moeten niet achter elkaar liggen waardoor je ook niet in 1x de lengte van de tuin kunt zien. Vaak wordt de fout gemaakt te hoge en massieve heggen tussen de “tuinkamers” te planten, waardoor er al snel een opgesloten gevoel zal ontstaan. Het is veel mooier om de afscheiding voldoende transparant te maken zodat men nieuwsgierig wordt naar hetgeen er nog meer te beleven is.

3. VORM
Maak gebruik van verspringende of slingerende vormen in een smalle tuin. Laat een verspringend of slingerend tuinpad achter een struik weglopen.

Of laat elk pad eindigen bij de ‘tuinkamer’ en begin daarna een nieuw pad die niet in het verlengde ligt, maar zelfs aan de andere kant begint. Hierdoor onderbreek je wederom de lengte en het zicht. Zo creëer je spanning en nieuwsgierigheid.
Plaats de aanzet van een tuinpad bewust niet in het verlengde van de deur of het raam, daar dit juist een enorm diepte effect met zich mee zal brengen wat hier nou juist niet de bedoeling is. Of benadruk juist wel de lengte door een slingerend pad verderop in de tuin smaller te maken, hierdoor lijkt de tuin langer. Onder de voorwaarde dat aan het eind van deze zichtlijn wel iets moois te zien is, geen schuurdeur ofzo.

 

4. HOOGTEVERSCHILLEN
Breng hoogte verschillen aan in de tuin om speelsheid te creëren en wederom de lengte niet te benadrukken. Hoge planten, bomen en groenwanden zullen de hoogte van de tuin benadrukken en niet de breedte. Hierdoor zal de smalheid van de tuin niet zo snel opvallen.

5. SLIMME BESTRATING
Leg de bestrating in een lange smalle tuin in de breedte, om de tuin breder te doen lijken. In een brede ondiepe tuin is het verstandiger de bestrating in de lengterichting te leggen. Of maak van de diepte juist een blikvanger

Lange smalle tuin met overkapping

Voorbeeld lange tuin

Dezelfde tuin, twee schetsen: vloeiende of rechte vorm

Lange smalle tuin

Tips lange tuin

Mooi voorbeeld van lange tuin, 5m breed en 18m diep!